Průměrně stráví Češi u jednoho zaměstnavatele téměř 10 let

Publikováno: 17.4.2013

Celkově průměrná doba strávená u jednoho zaměstnavatele ve velkých podnicích v ČR dosahuje 9,9 let. Tato hodnota samozřejmě závisí na době působení firmy na trhu. U firem působících v ČR od roku 2000 je to 5,3 let, u firem založených před rokem 1989 je to 13,3 let.

Zásadní rozdíl lze vysledovat mezi firmami s českým a zahraničním vlastnictvím. U firem s podílem zahraničního kapitálu je průměrná doba zaměstnání výrazně kratší, než u ryze českých. A to jak u průměrné doby zaměstnání, tak v každé sledované oblasti podle roku založení.

 

česká firma

se zahr. účastí / zahraniční

celkový průměr

tradiční firmy (vznik před rokem 1989)

14,1

10,3

13,3

zavedené firmy (vznik v letech 1989 - 2000)

9,3

7,7

8,8

nově vzniklé firmy (po roce 2000)

6,4

4,5

5,3

Celkový průměr

10,9

7,7

9,9

Z uvedené jednoduché analýzy dat také vyplývá ošidnost průměrných hodnot. Přesto mají průměrné hodnoty velký význam při sledování dlouhodobých trendů. Proto je HR Monitor koncipován jako dlouhodobý a pravidelně se opakující projekt.

Průměrná délka zaměstnání má přímou souvislost s fluktuací zaměstnanců, kterou v rámci HR Monitoru analyzujeme v samostatném příspěvku.

Projekt HR Monitor mapuje situaci v oblasti řízení lidských zdrojů ve firmách s více než 100 zaměstnanci. Sběr dat proběhl v únoru 2013 a bylo dotázáno 270 HR manažerů.

Projekt HR Monitor realizuje TREXIMA, spol. s r.o.