HRM5 STUDIE: Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce

Publikováno: 15. 6. 2015

Přinášíme studii jarní 5. vlny HR Monitoru, která se věnovala tématu "Motivace zaměstnanců – Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce".

Dozvíte se z ní, nakolik je pro většinu podniků důležitá personalistika, jaký je ve firmách podíl pracovníků s tvůrčí a s rutinní náplní práce, zda personalisté vnímají rozdíl mezi motivací tvůrčích a rutinních pracovníků a jaké nástroje pro jejich motivaci používají.

Studie obsahuje i následující klíčová zjištění:

  • Je-li pro vedení důležitá personální a mzdová oblast, dosahují procesy lepších výsledků
  • Stojíme o výkon, ale příliš se zaměřujeme na motivaci, která k němu skutečně směřuje
  • Často mluvíme o potřebě motivovaných lidí, ale motivační systémy to příliš nereflektují
  • Firmy paradoxně využívají i takové motivační nástroje, které považují za nefunkční
  • Mýtus, že „tvůrčí pozice v naší firmě nejsou“, vyvrací 96 % dotázaných
  • Motivační systémy velmi často necílí na specifické potřeby činností a profesí
  • Firmy se zaměřují na výkonové odměny i u těch pozic, kde je to často zbytečné
  • Pracovní podmínky jsou pro tvůrčí pracovníky důležité, přesto nejsou firmami preferovány

Přehledná studie je k dispozici zde:

hr monitor V - motivace zamestnancu - zkracena verze

 

Studie včetně podrobných výsledků za segmenty (chráněno heslem): ZDE

Analýzy za segmenty jsou dostupné pouze účastníkům poslední vlny průzkumu a jsou chráněné heslem. Pokud jste respondentem HR Monitoru a neznáte heslo, kontaktujte prosím Ing. Hanu Kohoutovou (kohoutova@trexima.cz).