HRM7 Studie: Model využívání pohyblivých složek v systému odměňování – I. etapa

Publikováno: 9. 6. 2016

Přinášíme závěrečnou studii jarní vlny HR Monitoru, která se věnovala tématu pohyblivých složek mzdy.

Pohyblivé složky mzdy mohou v odměňování plnit celou řadu funkcí. Nejčastěji jsou využívány jako nástroj pro ovlivňování výkonu zaměstnanců, někdy také slouží jako nástroj kontroly personálních nákladů.

Začtěte se do studie 7. vlny a dozvíte se, jaká je současná realita organizací v ČR v této oblasti.

Dozvíte se například:

  • kolik firem pracuje s pohyblivou složkou mzdy
  • jaké je procento pohyblivé složky mzdy
  • jaký je podíl zaměstnanců s pohyblivou složkou mzdy
  • jaká je frekvence vyplácení pohyblivých složek mzdy
  • jaké jsou důvody rozdílné výše podílu pohyblivé složky mezi pozicemi v jednotlivých útvarech

Aby byl zajištěn komplexní pohled dané problematiky napříč celou firmou je v roce 2016 šetření HR Monitor rozděleno na 2 etapy. První jarní šetření se zaměřilo na útvary – Obchod a Marketing, HR, a Nákup a Logistika. Na podzim bude následovat druhé šetření, které se zaměří na útvary – Výroba a Produkce, Finance a Controlling, Vývoj a Konstrukce.

Přehledná studie je k dispozici zde:

Studie je dostupná pouze účastníkům poslední vlny průzkumu a je chráněna heslem. Pokud jste respondentem HR Monitoru a neznáte heslo, kontaktujte prosím Ing. Hanu Kohoutovou (kohoutova@trexima.cz).