HRM8 Studie: Model využívání pohyblivých složek v systému odměňování – II. etapa

Publikováno: 29. 11. 2016

Přinášíme závěrečnou studii podzimní vlny HR Monitoru, která se stejně jako ta jarní věnovala tématu pohyblivých složek mzdy, tentokrát však byla zaměřena na jiné tři firemní útvary: Výroba a Produkce, Finance a Controlling, Vývoj a Konstrukce.

Pohyblivé složky mzdy bývají nejčastěji využívány jako nástroj pro ovlivňování výkonu zaměstnanců. Zda tomu tak skutečně je, se dozvíte, pokud se začtete do studie 8. vlny HR Monitor. Zjistíte, jaká je současná realita ve firmách v ČR a získáte odpovědi na otázky:

  • co je nejčastějším důvodem pro zavedení a využívání pohyblivé složky mzdy?
  • kolik firem pracuje s pohyblivou složkou mzdy?
  • považují firmy své současné nastavení pohyblivé složky mzdy za vyhovující:?
  • jaké procento pohyblivé složky mzdy považují firmy za optimální?
  • jaký je podíl zaměstnanců s pohyblivou složkou mzdy?
  • jaká je nejčastější frekvence vyplácení pohyblivé složky mzdy?

Aby byl zajištěn komplexní pohled dané problematiky napříč celou firmou bylo letošní šetření HR Monitor rozděleno na 2 etapy. První etapa se zaměřila na útvary – Obchod a Marketing, HR, a Nákup a Logistika. A nynější druhá etapa je zaměřena na útvary – Výroba a Produkce, Finance a Controlling, Vývoj a Konstrukce.

Přehledná studie je k dispozici zde:

Studie je dostupná pouze účastníkům poslední vlny průzkumu a je chráněna heslem. Pokud jste respondentem HR Monitoru a neznáte heslo, kontaktujte prosím Ing. Hanu Kohoutovou (kohoutova@trexima.cz).