HRM9 Studie: Získávání zaměstnanců a práce s employer brandingem

Publikováno: 30. 5. 2017

Zveřejnili jsme závěrečnou studii první vlny HR Monitor 2017, která se věnovala tématu „Získávání zaměstnanců a práce s employer brandingem“.

Nedostatek zaměstnanců patří v současné době mezi nejčastěji skloňované problémy firem v České republice. Z výsledků šetření však vyplývá, že dalším výrazným problémem, se kterým se firmy potýkají je jejich samotná úspěšnost při náboru. Na makrosociální vlivy, jako jsou nezaměstnanost, kvalifikační struktura a hodnotové preference obyvatel ČR, nelze reagovat v krátkém čase. To, co však zaměstnavatelé rozhodně ovlivnit mohou, je jejich vlastní atraktivita a efektivita náborových přístupů a strategií.

Věříme, že právě výsledky studie mohou do celé řady diskutovaných témat vnést jasnější a objektivnější pohled.

Přehledná studie je k dispozici zde:

Studie je dostupná pouze účastníkům poslední vlny průzkumu a je chráněna heslem. Pokud jste respondentem HR Monitoru a neznáte heslo, kontaktujte prosím Ing. Hanu Kohoutovou (kohoutova@trexima.cz).