HRM4 STUDIE: KOMPETENČNÍ MODELY VE FIRMÁCH V ČR

Publikováno: 12. 12. 2014

Inspirujte se v podzimní vlně průzkumu HR Monitoru, zaměřené na „Kompetenční modely ve firmách v ČR“. Zjistili jsme zajímavá zjištění o jejich jednoznačných přínosech, ale i to, že tento komplexní přístup v řízení lidských zdrojů není zas až v takové míře HR manažery využíván, případně ho vůbec neznají.

Najdete zde například odpovědi na otázky:

  • ve kterých oblastech podniky kompetenční model využívají
  • jaké přínosy HR manažeři vidí v kompetenčních modelech
  • které jsou největší bariéry při zavedení kompetenčního modelu
  • jaké jsou hlavní důvody, proč firmy kompetenční model nevyužívají
  • jak kompetenční model snadno zavést aj.

V podzimní vlně je vždy část věnována mzdovému vývoji, a to jak současnému, tak i tomu očekávanému.

Přehledná studie je k dispozici zde:

hr monitor III

 

Studie včetně podrobných výsledků za segmenty (chráněno heslem): ZDE

Analýzy za segmenty jsou dostupné pouze účastníkům poslední vlny průzkumu a jsou chráněné heslem. Pokud jste respondentem HR Monitoru a neznáte heslo, kontaktujte prosím Ing. Hanu Kohoutovou (kohoutova@trexima.cz).