Podstata spolupráce

Co vám účast v HR Monitoru přinese?

Zdarma obdržíte výsledky aktuální vlny projektu, které jsou vždy zajímavým srovnáním pro všechny účastníky. Porovnáním výsledků zjistíte, jak jsou nastaveny personální procesy u vás ve firmě a jakým způsobem běží v obdobných firmách, jako je ta vaše.

Data jednotlivých firem považujeme za diskrétní a výsledky jsou vždy oficiálně prezentovány.

Jaký je záměr výzkumu?

Cílem tohoto projektu je kontinuálně mapovat postavení a pozici personalistiky ve firmách v ČR.

Jaké společnosti jsou do průzkumu zahrnuty?

Náhodně jsou oslovováni zástupci společností podnikatelského sektoru s více než 100 zaměstnanci. Díky náhodnému výběru při dotazování jednotlivých zástupců firem lze považovat výsledky za reprezentativní a zobecnitelné, přičemž celkový vzorek je přibližně 150 - 200 zodpovězených dotazníků.

Kdo na dotazník odpovídá?

Na dotazníky odpovídají osoby zodpovědné za vedení lidských zdrojů ve firmách. Obvykle to jsou personální ředitelé, manažeři a v případě menších firem ředitelé.

Jak budou použity mé údaje?

  • Vaše odpovědi budou použity pouze pro statistickou analýzu dat.
  • Výsledky budou zveřejněny pouze v agregované podobě a jsou exkluzivním majetkem společnosti TREXIMA spol. s r.o.
  • Zaručujeme, že individuální odpovědi nebudou předány třetí osobě.
  • Využité informace, zjištěné údaje a závěry z projektu podléhají záruce mlčenlivosti v souladu s etickým kodexem českého oborového sdružení SIMAR a rovněž v souladu s pravidly mezinárodního sdružení E.S.O.M.A.R.

Na co je možno účastí v HR Monitoru navázat?

  • Můžete se pravidelně účastnit setkání personalistů, kde jsou vždy výsledky šetření oficiálně prezentovány jako první.
  • Získáte informace o aktuálních trendech v oblasti lidských zdrojů a informace o změnách v legislativě v oblasti personalistiky a ekonomiky práce.
  • Získáte inspiraci, jakým způsobem mohou být personální procesy u vás ve firmě efektivněji nastaveny a v případě, že dospějete k názoru, že je potřeba zlepšení, máte možnost využít naše poradenství v dané problematice.