Co je HR Monitor®?

HR Monitor®  je projekt, který monitoruje situaci v oblasti řízení lidských zdrojů. Probíhá ve dvou vlnách ročně a vždy se věnuje jinému tématu z personální oblasti.

Jednotlivých vln našeho projektu se účastní personální ředitelé a manažeři větších a středních firem v ČR, kteří prostřednictvím dotazníku reagují na aktuální témata HR.

Přidanou hodnotou tohoto šetření je jeho opakovatelnost v čase. V každé z vln, ve kterých HR Monitor probíhá, je konjukturální část vždy na vybrané téma HR a bude tedy možnost sledovat jeho vývoj.

Právě probíhá 9. vlna šetření na téma „Získávání zaměstnanců a práce s employer brandingem“

Finální studie

FAST Facts

   

HR Monitor je prováděn společností TREXIMA, spol. s r.o.

TREXIMA, spol. s r.o. již 25 let působí na trhu v oblasti lidských zdrojů a právě pravidelné kontakty s personálními manažery a specialisty významných firem a aplikování nových trendů nám umožňuje nalézt řešení na vysoké profesionální úrovni a vede ke spokojenosti našich klientů.

HR Meeting TREXIMA

Pořádáme pravidelná setkání personalistů již více než 15 let. Dvakrát ročně je organizováno dvoudenní pracovní setkání, které je věnováno důležitému tématu z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. Intenzivně zde probíhají přednášky, semináře či exkurze a neformální výměny zkušeností. Na setkáních jsou také oficiálně prezentovány výsledky HR Monitoru.

HR Semináře TREXIMA

Pořádáme odborné semináře z oblasti mzdových a motivačních systémů a řízení lidských zdrojů. Zaměřujeme se na nové trendy, aplikaci best practises ve firmách, případové studie a praktické ukázky. Realizujeme také individuální školení a semináře.

Přehled seminářů