HRM3 Studie: Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR

Publikováno: 28. 8. 2014

Začtěte se do studie jarní, již 3. vlny HR Monitoru, ve které jsme se věnovali "Výběru pracovníků a adaptačnímu procesu ve firmách v ČR". Najdete zde například odpovědi na otázky:

  • které kanály pro nábor dělníků, specialistů, manažerů a THP jsou nejefektivnější,
  • do jaké míry jsou využívány při náboru v současné době moderní, sociální sítě,
  • které pracovní webové portály jsou ze strany zaměstnavatelů nejoblíbenější,
  • jak jsou personalisty při náboru vnímány motivační dopisy a reference uchazečů,
  • jaké měkké dovednosti personalisté upřednostňují,
  • v jaké výši se v roce 2013 pohybovaly náklady na vzdělávání na 1 zaměstnance.

Průzkum také ukázal, že dobře promyšlená pravidla pro adaptační proces vedou k vyšší spokojenosti s úrovní zapracování nově přijímaných pracovníků.

Přehledná studie je k dispozici zde:

hr monitor III

 

Studie včetně podrobných výsledků za segmenty (chráněno heslem): ZDE

Analýzy za segmenty jsou dostupné pouze účastníkům poslední vlny průzkumu a jsou chráněné heslem. Pokud jste respondentem HR Monitoru a neznáte heslo, kontaktujte prosím Ing. Hanu Kohoutovou (kohoutova@trexima.cz).