Výstupy projektu

HRM5 STUDIE: Motivace zaměstnanců – Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce

Publikováno: 15. 6. 2015

Přinášíme studii jarní 5. vlny HR Monitoru, která se věnovala tématu "Motivace zaměstnanců – Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce". Dozvíte se z ní, nakolik je pro většinu podniků důležitá personalistika, jaký je ve firmách podíl pracovníků s tvůrčí a s rutinní náplní práce, zda personalisté vnímají rozdíl mezi motivací tvůrčích a rutinních pracovníků a jaké nástroje pro jejich motivaci používají.

Číst celý příspěvek

Pracovníci s tvůrčí náplní práce a s rutinní náplní práce vyžadují odlišný přístup ve všech směrech personální „péče“

Publikováno: 21. 5. 2015

Pracovníci s převahou tvůrčí náplní práce reagují v pracovním procesu odlišně než pracovníci s převahou rutinní činnosti a je to naprosto přirozené – jejich charakter práce je odlišný, proto musí být i odlišné styly řízení a vedení (nejen personálního), které je vůči nim uplatňováno.

Číst celý příspěvek

Podpora vedení je pro práci personálního oddělení zásadní

Publikováno: 21. 5. 2015

Personální oddělení je jednou ze standardních součástí každé větší firmy, ale často bojuje s podceňováním, zejména pokud jde o investice, jejichž dlouhodobější přínos bývá pro firmu nevítanou zátěží. V rámci průzkumu březnového HR Monitoru jsme se personalistů ptali na postoje jejich vedení firmy k personální práci a na vliv tohoto postoje na konečné výsledky při náboru a fluktuaci zaměstnanců.

Číst celý příspěvek

Projev důvěry v podobě větší míry autonomie se zejména u tvůrčích pracovníků vyplácí

Publikováno: 21. 5. 2015

Personalisté v ČR stále považují za nejefektivnější nástroj motivace peněžní odměny, a to dokonce i pro pracovníky s převahou tvůrčí či kreativní náplní práce. Stále převládá přesvědčení, že motivace založená na peněžní odměně funguje i pro výkon tvůrčích pracovníků výborně či dobře. Ve světě se však již dlouhodobě hovoří o nástrojích výrazně vhodnějších pro tvůrčí pozice jako je např. pružná pracovní doba, vyšší míra „autonomie“ zaměstnanců ve smyslu větší volnosti v organizaci práce z pohledu času, postupu, volby spolupracovníků apod. a home office.

Číst celý příspěvek

HRM4 STUDIE: KOMPETENČNÍ MODELY VE FIRMÁCH V ČR

Publikováno: 12. 12. 2014

Inspirujte se v podzimní vlně průzkumu HR Monitoru, zaměřené na „Kompetenční modely ve firmách v ČR“. Zjistili jsme zajímavá zjištění o jejich jednoznačných přínosech, ale i to, že tento komplexní přístup v řízení lidských zdrojů není zas až v takové míře HR manažery využíván, případně ho vůbec neznají.

Číst celý příspěvek

Implementaci kompetenčního modelu chce nejčastěji vedení firem

Publikováno: 19. 11. 2014

95 % personalistů z firem, které využívají kompetenční model jako komplexní systém řízení HR, by tento koncept doporučilo i jiným firmám v jejich oboru. Kdo je však ve firmách tím největším iniciátorem na zavedení tohoto konceptu?

Číst celý příspěvek

Úskalí při tvorbě a využívání kompetenčního modelu - personalisté nespatřují významnější problém

Publikováno: 19. 11. 2014

HR manažeři jasně definovali, že jejich největší pomocí kompetenčních modelů spatřují při definování pracovních míst, obsazování pozic a stanovování rozvojových potřeb. Na druhou stranu jsme se těch, kteří kompetenční model využívají, ptali, jestli jeho používání způsobuje ve firmě nějaké komplikace či nepříjemnosti.  Více než ¾ říkají, že o žádných komplikacích neví.

Číst celý příspěvek

Koncepci kompetenčního modelu nezná více než třetina personalistů, avšak 95 % z nich, které ho využívají, by tento koncept doporučilo jiným firmám

Publikováno: 24. 9. 2014

V dnešní době se stále častěji ukazuje, že nezáleží na tom, co člověk vystudoval, ale to co zná a umí. Ideální zaměstnanec je optimální kombinací znalostí, dovedností a "správného chování".

Číst celý příspěvek

Personalisté potvrzují: zavedení kompetenčího modelu šetří čas

Publikováno: 24. 9. 2014

Organizace nemůže vést své lidi ke špičkovému výkonu bez toho, aniž by definovala, co tento špičkový výkon je. Každá pracovní pozice vyžaduje jiné znalosti, dovednosti a postoje, tj. kompetence. Stejně tak se liší i lidé z pohledu svých kompetencí.

Číst celý příspěvek

HRM3 Studie: Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR

Publikováno: 28. 8. 2014

Začtěte se do studie jarní, již 3. vlny HR Monitoru, ve které jsme se věnovali "Výběru pracovníků a adaptačnímu procesu ve firmách v ČR". Najdete zde například odpovědi na otázky, které kanály pro nábor dělníků, specialistů, manažerů a THP jsou nejefektivnější.....

Číst celý příspěvek

Každá třetí firma nepomáhá nováčkům se adaptovat v práci

Publikováno: 9. 6. 2014

Pravidla pro adaptační proces mají nastaveny přibližně 2/3 podniků. 42 % personalistů říká, že má tato pravidla nastavena jako dobře promyšlený systém, který výrazně pomáhá k rychlému zapracování nových zaměstnanců.

Číst celý příspěvek

Výdaje na vzdělávání na 1 zaměstnance v roce 2013 byly 2 747 Kč

Publikováno: 9. 6. 2014

Průměrné náklady na vzdělávání 1 zaměstnance (bez jejich mzdových nákladů) v roce 2013 byly 2747 Kč. Pokud se podíváme na výsledky podrobněji, tak ve firmách, které nabírají pouze dělnické profese, se tato částka pohybuje okolo .....

Číst celý příspěvek

Motivační dopis není přežitek: vyžaduje ho téměř polovina personalistů

Publikováno: 23. 4. 2014

Jedním ze základních způsobů, jak zareagovat na nabídku pracovní pozice je zaslání dvou základních dokumentů: životopisu a motivačního dopisu. Jak často uchazeči přikládají a jakou roli hraje v očích personalistů právě motivační dopis, na to odpovídalo na 270 HR manažerů ve 3. vlně HR Monitoru.

Číst celý příspěvek

Životopis nestačí, 62 procent personalistů slyší na reference

Publikováno: 23. 4. 2014

V některých zemích je zvykem dávat do životopisu kontakty na osoby, které mohou poskytnout o uchazeči referenci. Obvykle se jedná o bývalé nadřízené, kolegy nebo vyučující ve škole. S tím, že by k životopisu byly přiloženy kontakty na referenční osoby, se však personalisté v ČR setkávají spíše okrajově.

Číst celý příspěvek

Pouze 27 % společností pro hledání zaměstnanců na pozice specialistů, manažerů či THP využívá sociální sítě

Publikováno: 9. 4. 2014

Dle výzkumu anglické společnosti Link Humans (červenec 2013), specializované na využití sociálních sítí v HR, 94% dotazovaných rekrutérů používá sociální sítě v náboru bez ohledu na odvětví společnosti. A jak to vypadá v naší české kotlině?.

Číst celý příspěvek

Za nejefektivnější kanál používaný k náboru zaměstnanců personalisté považují doporučení vlastních zaměstnanců

Publikováno: 9. 4. 2014

Naprostá většina firem s více než 100 zaměstnanci využívá při náboru nových pracovníků doporučení vlastních zaměstnanců a životopisy zájemců, kteří se jim hlásí sami.

Číst celý příspěvek

HRM2 Studie: Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR

Publikováno: 11. 12. 2013

Přinášíme vám kompletní, závěrečnou studii podzimní vlny HR Monitoru, která se věnovala tématu "Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR". Z pohledu vlivu na produktivitu práce se dozvíte, kterými benefity jsou nejčastěji zaměstnanci motivováni, jaké jsou nejvíce používané systémy nastavení mezd v ČR i v jaké výši ....

Číst celý příspěvek

Optimální výše variabilní složky mzdy? 15 - 20 % mzdových nákladů

Publikováno: 21. 11. 2013

Je logické, že příliš nízká variabilní složka nikoho nemotivuje, respektive výkonnější zaměstnanci jsou demotivováni. Ale i příliš vysoká pohyblivá část mzdy má pro produktivitu práce negativní dopady. Podniky s variabilní složkou mzdy vyšší než 30 % paradoxně dosahují výrazně podprůměrné produktivity práce.

Číst celý příspěvek

Zpracování mezd outsourcuje pouze minimum středně velkých a velkých zaměstnavatelů

Publikováno: 21. 11. 2013

Ryze české podniky si nechávají zpracovávat mzdy v průměru ve 4 % případů a firmy zahraniční nebo se zahraniční účastí outsourcují v průměru ve 12 % případů.

Číst celý příspěvek

Lidé motivovaní širokou nabídkou benefitů jsou nejméně o pětinu výkonnější

Publikováno: 16. 10. 2013

Podniky, které svým zaměstnancům poskytují širokou nabídku benefitů, dosahují o 21 % vyšší produktivity práce než ostatní firmy v jejich oboru.

Číst celý příspěvek

40 % podniků očekává v příštím roce růst mezd

Publikováno: 16. 10. 2013

Růst mezd očekává 35 % českých a 49 % zahraničních podniků. Dobrou zprávou pro české zaměstnance je, že pokles mezd čeká pouze minimum (3 %) českých firem.

Číst celý příspěvek

Pochvala nebo útulné pracovní prostředí motivuje české zaměstnance víc, než firemní večírky nebo akce pro děti

Publikováno: 26. 9. 2013

Nefinanční motivace zaměstnanců využívá 92 % českých a 95 % zahraničních podniků s více než 100 zaměstnanci. I nefinanční motivace lze tedy považovat za standard českých zaměstnanců. Zahraniční podniky přitom svým zaměstnancům poskytují širší škálu nefinančních motivací než ty české.

Číst celý příspěvek

Na 100 zaměstnanců připadá v ČR v průměru 0,8 mzdových účetních

Publikováno: 26. 9. 2013

Mzdovou účetní, alespoň na částečný úvazek anebo externí zpracování mezd, potřebuje každý zaměstnavatel. Potřeba mzdových účetních se však liší podle velikosti firmy. V průměru připadá na 100 zaměstnanců 0,8 úvazku věnující se zpracování mezd, ...

Číst celý příspěvek

HRM1 Studie: Personální procesy ve firmách v ČR

Publikováno: 16. 9. 2013

Přinášíme vám studii jarní vlny HR Monitoru, která se věnovala tématu "Personální procesy ve firmách v ČR". Ze studie se dovíte, jakým způsobem je organizovaná personalistika ve firmách v ČR, kolik firem má a vůbec, zda se řídí personální strategií...

Číst celý příspěvek

Dobré řízení lidských zdrojů má pozitivní efekt na produktivitu práce

Publikováno: 9. 7. 2013

Personalistiku a personální procesy musí řešit každý podnik. Dalo by se očekávat, že malé firmy s několika zaměstnanci se personalistice budou věnovat spíše jen v rámci zákonné povinnosti, a naproti tomu větší firmy se stovkami lidí, budou personalistiku řešit systematicky a promyšleně. Ukazuje se však, že...

Číst celý příspěvek


 

Personální strategie je u velkých firem v dnešní době spíše výjimkou

Publikováno: 9. 7. 2013

Ačkoliv bychom mohli očekávat, že se v podnicích s více než 100 zaměstnanci bude dělat personalistika systematicky, ukazuje se, že i v dnešní době se personální strategií řídí pouze 37 % vekých firem v ČR.

Číst celý příspěvek


 

Pouze třetina velkých firem v ČR má samostatné HR oddělení

Publikováno: 10. 5. 2013

Organizace a obsazení personálního útvaru závisí na specifických podmínkách firmy, zejména na její velikosti, decentralizaci činností, uplatňovaném systému řízení, realizovaných personálních činnostech, druhu zaměstnávaných lidí či roli, která je personálnímu útvaru přiznávána.

Číst celý příspěvek

 

Na 100 zaměstnanců připadá v ČR v průměru 1 personalista

Publikováno: 10. 5. 2013

Základním cílem a úlohou všech personalistů je zajistit, aby management jednal efektivně ve všem, co se týká zaměstnávání, rozvoje lidí a vztahů, které existují mezi managementem a firemní pracovní silou. Každopádně neexistuje žádná norma, která by stanovovala poměr počtu personalistů k počtu pracovníků.

Číst celý příspěvek

 

Průměrně stráví Češi u jednoho zaměstnavatele téměř 10 let

Publikováno: 17. 4. 2013

Celkově průměrná doba strávená u jednoho zaměstnavatele ve velkých podnicích v ČR dosahuje 9,9 let.  Tato hodnota samozřejmě závisí na době působení firmy na trhu. U firem působících v ČR od roku 2000 je to 5,3 let, u firem založených před rokem 1989 je to 13,3 let.

Číst celý příspěvek

 

Míra fluktuace zaměstnanců v roce 2012

Publikováno: 17. 4. 2013

Výsledky HR Monitoru ukazují, že průměrná míra fluktuace zaměstnanců* u firem s více než 100 zaměstnanci v roce 2012 byla 11,5 %.  Vyšší fluktuaci můžeme pozorovat u firem se zahraničním vlastnictvím, dále u firem podnikajících ve stavebnictví a v obchodě.

Číst celý příspěvek

 

Absolventi škol mají nereálná finanční očekávání

Publikováno: 17. 4. 2013

Tři čtvrtiny HR manažerů se shodují na tom, že finanční očekávání absolventů škol jsou vyšší, než by odpovídalo jejich dovednostem a než jsou jim firmy ochotny nabídnout. Vyplývá to z průzkumu HR Monitor, který začátkem letošního roku realizovala TREXIMA, spol. s.r.o.

Číst celý příspěvek